கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்

எங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம்

கல்லப்பாடி கிராம முன்னேற்ற கழகம்

குடியாத்தம் வட்டம்,
வேலூர் மாவட்டம்,
கல்லப்பாடி, தமிழ்நாடு.

மின்னஞ்சல்

kallapadiwelfare@gmail.com

தொலைபேசி

ஜே. பாலாஜி
+91 9841001229

எங்களிடம் இருந்து ஏதேனும் கூடுதல் தகவல்களை நீங்கள் அறிய விரும்புகிறீர்களா.

எங்கள் இருப்பிடத்தைக் காண்க

குடியாத்தம் வட்டம், வேலூர் மாவட்டம், கல்லப்பாடி, தமிழ்நாடு.

Copyright © 2019 · கல்லப்பாடி கிராம முன்னேற்ற கழகம் · Designed by e-Branders.com