கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்

சுதந்திர தின சிறப்பு விழா

நமது கல்லப்பாடி கிராமத்தில் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி சுதந்திர தின சிறப்பு விழா பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து கொடி ஏற்றத்துடன் தொடங்கினார்கள்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *