கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்

சிறுவர்கள் மற்றும் மழலைகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டி

நமது கல்லப்பாடி கிராமத்தில் சுதந்திர தினத்தன்று சிறுவர்கள் மற்றும் மழலைகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டி சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − eight =