கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்

சிறுவர்கள் மற்றும் மழலைகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டி

நமது கல்லப்பாடி கிராமத்தில் சுதந்திர தினத்தன்று சிறுவர்கள் மற்றும் மழலைகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டி சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *