கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்
கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்

கிராம மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி

ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் விழிப்புணர்வுடன் கலந்து கொண்ட அனைத்து கிராம மக்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *