கல்வி கற்று இயற்கை போற்றி மகிழ்ந்து உயர்வோம்

கிராம சபை கூட்டத்திற்காக தீர்மானங்கள்

கிராம சபை கூட்டத்திற்காக தீர்மானங்கள் மற்றும் திருக்கோவில் கும்பாபிஷேகம் போன்ற விஷயங்களை ஆலோசிக்க நமது கல்லப்பாடி கிராம மக்கள் அனைவரும் ஒன்றினைந்தர்கள்..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =